ÇEVİRİ, Tarihi Makale

Jonestown Katliamı

“Jonestown Katliamı” 18 Kasım 1978'de, Halkın Tapınağı (Peoples Temple) adlı bir Amerikan tarikatının 900'den fazla üyesinin, liderleri Jim Jones'un (1931-1978) yönetimindeki toplu intihar katliamında öldüğü zaman meydana geldi. Bu olay Güney Amerika ülkesi Guyana'daki Jonestown yerleşkesinde gerçekleşti. Jim Jones 1950'lerde Indiana'da “Halkın Tapınağı”nı kurmuş, ardından 1960'larda cemaatini Kaliforniya'ya taşımıştı. 1970'lerde, medyanın olumsuz ilgisini takiben, güçlü ve otoriter vaiz, yaklaşık 1000 takipçisiyle birlikte ütopik bir topluluk kuracaklarına söz verdiği Guyana ormanına taşındı. 18 Kasım 1978'de, taciz iddialarını araştırmak için Jonestown'a giden ABD Kongre Üyesi Leo Ryan, delegasyonunun dört üyesiyle birlikte öldürüldü. Aynı gün Jones silahlı muhafızları da yanlarındayken, cemaatine hazırladıkları zehirli karışımlarını yutmalarını emretti.