Hakkımızda

MERGEN Nedir?

İsmini Türk mitolojisinde bilim, felsefe ve aklın simgesi olan Mergen Han’dan alan ve yedi üniversiteli gencin fikir birliğiyle kurulan topluluğumuz; bu devrin bilim, felsefe ve mantığa dayalı düşüncelerin devri olduğunu benimsemiş ve başta milletimiz olmak üzere bütün dünyanın bu değerlerle bezenmesi gayesi etrafında birleşmiştir. MERGEN’in açılımı ise bizim esas hedeflerimizi temsil eder:

Medeniyet: Toplumsal refaha ulaşmada ilmi ve teknik gelişmenin göstergesi olan uygarlık çizgisine ulaşmayı, toplumumuzda zayıflayan medenilik vasfının güçlenmesini hedeflediğimizi

Erdem: Türk irfanının ışık tuttuğu biçimde ahlaklı olmayı, düşüncelerimizi kimseye ve hiçbir toplumsal değere saygısızlık göstermeden cesurca ve alçak gönüllülükle dile getirmeyi gaye edindiğimizi,

Reaksiyon: Şahit olduğumuz yanlışlıklar, haksızlıklar ve eksikliler karşısında yalnızca seyirci kalmayıp bunların düzeltilebilmesi için fikren harekete geçip toplumumuzun canlanabilmesi ve ilerleyebilmesi doğrultusunda çalışmayı,

Gerçekçilik: İdeolojilerin ve şahsi hırsların gölgesinde bırakılmadan, gerçeklerin farklı sesler tarafından ifade edilebilmesine ortam sağlayacağımızı ve fikirlerin çarpışmasıyla hakikat kıvılcımlarının ortaya çıkacağına inandığımızı

Eğitim: Yalnızca bilgi öğretimini değil; şuur, erdemlilik ve çalışma azminin gelecek nesillerimize kazandırılmasını netice veren eğitimin destekleyicisi olmayı,

Nitelik: Karşımıza çıkan seçenekler arasından daima iyiyi, güzeli, doğruyu tercih edeceğimizi, durağan kalmayıp daha nitelikli olana yöneleceğimizi ve kişilere, şanslarının getirdiklerine göre değil de şahsi meziyetlerine göre yaklaşacağımızı,

Biz Kimiz?

Artık, akla ve mantığa dayanmayan fikirlerle, ütopik hayallerle toplumumuzu oyalayıp yerinde saymasını değil somut ve daha önemlisi toplumsal gelişmeye hız katacak faaliyetlerde bulunmayı kendine vazife bilen gençleriz.

Bizler; geleceğin söz sahipleri olacağımızın bilinciyle, hiçbir şahsi çıkar gütmeden vicdanımızın en derinliklerinden gelen bütün kuvvetimizle esas gayemiz olan milletimizin gelişimi için çabalayacak ve bu yolda dağınık fertlerini birleştirecek, o birliği ilerletecek ve birlikte ilerleyecek olan gençleriz.

Sonuç olarak bir kibrit misali, ateşimizi bu hedefe doğru yol alan dostlarımızla paylaşmakla bir şey kaybetmeyeceğimize aksine birleştikçe daha gür ve parlak yanacağımıza, bu vesileyle de milletimize medeniyet yolundaki gelişmesinde bir ışık olacağımıza inanan gençleriz.

Kuruluş Nedeni

Bizler; her gün gördüğümüz ve gittikçe içinden çıkılmayacak bir hal alan toplumdaki yozlaşmaya daha fazla kayıtsız kalamayarak bu gidişata karşı farklı fikirler üreterek elimizden geldiğince toplumumuzun daha iyiye ulaşabilmesi için bir araya geldik.

Bulunduğumuz çevre itibariyle gayretlerini en vicdani sorumluluğumuz olan- topluma fayda sağlamak amacını esas tutan topluluk ve grupların yeterince olmadığının farkına vardık. Bulunduğumuz konum itibariyle de en birincil görevimizin milletimize değer katmak olduğunu kalplerimizin en derinlerinde hissediyoruz. Zevki, bu hedef uğrunda atacağımız her adımda alacağımızı, sefayı ise ancak milletimiz hak ettiği medeniyet seviyesine ulaştığında süreceğimize inanıyor ve bu hissiyatla birleşiyoruz.

Kuruluş Amacı

Düşünmenin değersizleştiği, farklı fikir belirtmenin hoş görülmediği, tartışma kültürünün unutulduğu günümüz dünyasında, özgür şekilde düşüncelerin belirtileceği ve tartışmanın bizleri geliştirmesi için bir araç olacağı ortamın oluşması için çabalamak,

Toplumumuza değer katabilecek insanların savrulup uzaklaşmasını engellemek ve onlara potansiyellerini açığa çıkarmak için bir umut ışığı olmak,

Yüksek idealler uğruna verilen emeğin, miskinlikle ve haksız yere elde edilen başarılardan daha kutsal olduğu bilinciyle hareket etmek,

Geçmişteki hadiseleri objektif bir çerçevede değerlendirip oradan kazandığımız tecrübeyle geleceğimizi daha kuvvetli bir şekilde hazırlamak,

Belirttiğimiz amaçlar doğrultusunda maddi çıkarlara ve ideolojik kaygılara mahkum olmadan, gerçeklerin ağırlığıyla yüzleşerek neyi doğru biliyorsak onu yazmak ve onun gün yüzüne çıkması için gayret göstermek en önemli bir ilkemizdir.